0909 595 081

Vật liệu và thiết bị Labo

Zolid gen-x

Zolid gen-x

Liên hệ
Máy scan trong miệng Runyes

Máy scan trong miệng Runyes

Liên hệ
Máy in mẫu Runyes

Máy in mẫu Runyes

Liên hệ
Justi Vivo

Justi Vivo

Liên hệ
Ceramill Therm 3

Ceramill Therm 3

Liên hệ
Ceramill Matik

Ceramill Matik

Liên hệ
Ceramill map 200+

Ceramill map 200+

Liên hệ
Ceramill map 600

Ceramill map 600

Liên hệ
Ceramay Concept Press

Ceramay Concept Press

Liên hệ
Realloy N

Realloy N

Liên hệ
Vario Press 300e

Vario Press 300e

Liên hệ
Pigeon 2 layer

Pigeon 2 layer

Liên hệ
Pigeon 3 layer

Pigeon 3 layer

Liên hệ
Ceramill Sintron

Ceramill Sintron

Liên hệ
Ceramill® zolid FX preshades

Ceramill® zolid FX preshades

Liên hệ
Ceramill® Zolid FX Multilayer

Ceramill® Zolid FX Multilayer

Liên hệ
Ceramill® zolid FX white

Ceramill® zolid FX white

Liên hệ
Ceramill® Zolid preshades

Ceramill® Zolid preshades

Liên hệ
Ceramill® zolid white

Ceramill® zolid white

Liên hệ
Vision zircon

Vision zircon

Liên hệ
Vision Classic

Vision Classic

Liên hệ
Realloy C

Realloy C

Liên hệ
Mũi khoan Ceramill

Mũi khoan Ceramill

Liên hệ
Ceramill® motion 2

Ceramill® motion 2

Liên hệ
Ceramill® mikro ic

Ceramill® mikro ic

Liên hệ
Ceramill® mikro 5X

Ceramill® mikro 5X

Liên hệ
Ceramill® mikro 4X

Ceramill® mikro 4X

Liên hệ
Ceramill® therm 3

Ceramill® therm 3

Liên hệ
Vario S400

Vario S400

Liên hệ
Coolstream

Coolstream

Liên hệ
Airstream

Airstream

Liên hệ
Vario star D50

Vario star D50

Liên hệ
Vario 200/200ZR

Vario 200/200ZR

Liên hệ