0909 595 081

Vision Classic

Quy trình sản xuất độc đáo của Wohlwend  đã tạo ra kích thước hạt sứ lý tưởng với chất màu hỗ trợ. Ưu điểm của quy trình sản xuất độc đáo này giúp tái tạo màu sắc chính xác rất ổn định các màu Vita  A1–D4.

- Dễ sử dụng. 

- Không bị sụp xuống khi đắp.

- Ít co ngót khi nướng.

Việc tái tạo màu sắc sống động và có huỳnh quang  tự nhiên làm cho sứ Vision tương ứng với răng tự nhiên. Việc tái tạo như tự nhiên này có thể đạt được bằng kỹ thuật đắp sứ cơ bản (2 lớp sứ) hoặc bằng kỹ thuật đắp sứ nâng cao (sử dụng nhiều loại bột sứ phụ trợ).