0909 595 081

Chỉnh nha

Dây cung Niti Tensic hàm dưới, chữ nhật

Dây cung Niti Tensic hàm dưới, chữ nhật

Liên hệ
Dây cung Niti Tensic hàm trên, chữ nhật

Dây cung Niti Tensic hàm trên, chữ nhật

Liên hệ
Dây cung Niti Tensic hàm dưới, tròn

Dây cung Niti Tensic hàm dưới, tròn

Liên hệ
Dây cung Niti Tensic hàm trên, tròn

Dây cung Niti Tensic hàm trên, tròn

Liên hệ
Dây cung SS đặc biệt Remanium hàm trên & dưới,  chữ nhật

Dây cung SS đặc biệt Remanium hàm trên & dưới, chữ nhật

Liên hệ
Dây cung SS Remanium hàm dưới, tròn

Dây cung SS Remanium hàm dưới, tròn

Liên hệ
Dây bẻ móc lưu Ball Retainer

Dây bẻ móc lưu Ball Retainer

Liên hệ
Dây cung SS Remanium hàm trên, tròn

Dây cung SS Remanium hàm trên, tròn

Liên hệ
Dây thép thẳng Remanium

Dây thép thẳng Remanium

Liên hệ
Thun chuỗi

Thun chuỗi

Liên hệ
Thun tách kẽ

Thun tách kẽ

Liên hệ
Thun cây rời

Thun cây rời

Liên hệ
Thun dây

Thun dây

Liên hệ
Thun ngoài mặt nhẹ Extraoral

Thun ngoài mặt nhẹ Extraoral

Liên hệ
Thun liên hàm Intraoral

Thun liên hàm Intraoral

Liên hệ
Kềm bẻ dây cung

Kềm bẻ dây cung

Liên hệ
Kềm cắt dây đầu cắt nghiêng 45 độ

Kềm cắt dây đầu cắt nghiêng 45 độ

Liên hệ
Kềm buộc thun Mosquito có đầu móc

Kềm buộc thun Mosquito có đầu móc

Liên hệ
Kềm tháo khâu cao cấp

Kềm tháo khâu cao cấp

Liên hệ
Kềm đặt thun tách kẽ

Kềm đặt thun tách kẽ

Liên hệ