0909 595 081

Realloy N

- Là hợp kim liên kết Nickel thông dụng để đúc sườn tương hợp với tất cả vật liệu sứ với độ giãn nở tương thích.
- Khả năng liên kết với sứ tuyệt vời
- Có thể sử dụng các kỹ thuật hàn được áp dụng như hàn laser và TIG, xung điện, hàn thông thường.
- Dễ dàng hoàn tất sau khi đúc.
- Chất lượng được công nhận trên toàn thế giới.

 

TÊN THÀNH PHẦN TRONG HỢP KIM:

Ni 62%| Cr 24 % | Mo 10 % | Fe 1,4 % | Si 1,7 % |Total all others < 1,0 %