0909 595 081

Realloy C

- Hợp kim liên kết Cobalt thông dụng để đúc sườn tương hợp với tất cả vật liệu sứ với độ giãn nở tương thích.
- Là hợp kim Cobalt đúc sườn với các thành phần đặc biệt.
- Khả năng liên kết với sứ tuyệt vời.
- Có thể được nung chảy bằng các phương pháp đang sử dụng hiện nay.
- Vì Realloy-C mềm hơn so với các hợp kim khác, công đoạn hoàn tất sau khi đúc sẽ tốt hơn.
- Có thể áp dụng với tất cả các phương pháp hàn đã được biết đến và hàn laser.
- Là hợp kim hàng đầu trong loại hợp kim này.
- Chất lượng được công nhận trên toàn thế giới.