0909 595 081

Zolid gen-x

Vật liệu Zirconia với nhiều lựa chọn màu sắc, có độ trong mờ cao
 Zolid Gen-X sẽ giúp bạn không còn mất thời gian tìm kiếm phôi sứ phù hợp cho cho các phục hình hay thực hiện, thật khá đơn giản vì những phôi của thế hệ DNA Zolid mới nhất thực sự được sử dụng cho toàn bộ chỉ định!

Zolid Gen-X kết hợp tất cả các ưu điểm của nhóm sản phẩm Zolid HT +: đặc tính thẩm mỹ tuyệt vời và trị số cơ học vượt trội cho phép vượt qua mọi giới hạn các chỉ định.

Thêm vào đó, Gen-X sở hữu mức độ chuyển màu tự nhiên, nâng tầm phôi sứ này lên một tầm cao mới về tính hiệu quả và độ thẩm mỹ.

 
• Mão răng toàn diện theo giải phẫu và cầu răng từ 4 đến nhiều đơn vị
• Mão răng giảm bớt theo giải phẫu và sườn cho cầu từ 4 đến nhiều đơn vị
• Các cấu trúc phục hình nhiều đơn vị được lưu giữ bằng ốc vặn trên Ti-base 
 
• Đơn giản hóa việc lựa chọn vật liệu thông qua các tùy chọn ứng dụng đa chỉ định
• Chuyển tiếp màu sắc và độ trong là sự bắt chước hoàn hảo theo răng tự nhiên
• Do độ bền uốn trên 1000 MPa, nên có thể thực hiện rất nhiều chỉ định khác nhau như mão đơn cho đến cầu nhiều đơn vị
• Các đặc tính mới cũng như tất cả các lợi ích đã được minh chứng lâm sàng của Zolid HT + đã được kết hợp trong một vật liệu duy nhất này
 
• Độ bền uốn: 1000 +/- 150 MPa
• Mô đun đàn hồi: ≥ 200
• Độ cứng Vicker: 1300 +/- 200
• Hệ số nở nhiệt CTE 25 - 500 ° C: 10,5 +/- 0,5
• Độ hòa tan hóa học: <100
 
• ZrO2 + HfO2 + Y2O3: ≥ 99.0
• Y2O3: 6,0 - 7,0
• HfO2: ≤ 5
• Al2O3: ≤ 0.5
•Other oxides: ≤ 1: Các oxít khác