0909 595 081

Ceramill Therm 3

1. Kẹp gắp cho khay nướng của lò nung Therm 3.

2. Khay nướng cho lò Therm 3, có thể xếp chồng lên nhau.