0909 595 081

Vision zircon

- Màu sắc chính xác.

- Thẩm mỹ tự nhiên tối ưu.

- Dễ sử dụng.

- Dễ thao tác, dễ điêu khắc.

- Độ bền liên kết và độ dán dính tuyệt vời.

- Độ giãn nở nhiệt chuẩn xác (CTE) 9,5 µm/mk (25-500ºC).