0909 595 081

Model-EH

- Hợp kim hàm khung Cobalt có độ cứng cao thích hợp cho tất cả các hàm giả tháo lắp bán phần.
- Có thể được nung chảy bằng cách áp dụng tất cả các phương pháp đã được biết đến.
- Sử dụng với tất cả các phương pháp hàn được biết và hàn laser.
- Hoàn toàn không bị ăn mòn.
- Độ ổn định cao.
- Tương hợp sinh học.
- Hợp kim chất lượng cao.

 

TÊN THÀNH PHẦN TRONG HỢP KIM:

Co 62%| Cr 30 % | Mo 5,1 % | Si 1 % |Mn 1 % | C < 1 %