0909 595 081

Dụng cụ nha khoa

Mũi khoan kim cương - Strauss

Mũi khoan kim cương - Strauss

Liên hệ
Bộ mũi khoan phục hình Veneer - PLSET1

Bộ mũi khoan phục hình Veneer - PLSET1

Liên hệ
Mài cùi răng - TA12 - TA14 - TA16

Mài cùi răng - TA12 - TA14 - TA16

Liên hệ
Cây tháo cầu mão - Insert D4

Cây tháo cầu mão - Insert D4

Liên hệ
Bộ mũi khoan kim cương phục hình cầu mão - CPSET1

Bộ mũi khoan kim cương phục hình cầu mão - CPSET1

Liên hệ
Bộ mũi khoan kim cương phục hình - KIS-SET1

Bộ mũi khoan kim cương phục hình - KIS-SET1

Liên hệ
Bộ mũi khoan giới thiệu cơ bản điều chỉnh sứ - Magictmini1

Bộ mũi khoan giới thiệu cơ bản điều chỉnh sứ - Magictmini1

Liên hệ
Bộ mũi khoan cơ bản điều chỉnh sứ - MAGICT1

Bộ mũi khoan cơ bản điều chỉnh sứ - MAGICT1

Liên hệ
Bộ mũi khoan điều chỉnh sứ zirconia và E-max - MAGICT3

Bộ mũi khoan điều chỉnh sứ zirconia và E-max - MAGICT3

Liên hệ
Bộ mũi khoan điều chỉnh zirconia Magic Touch - CERECKIT2

Bộ mũi khoan điều chỉnh zirconia Magic Touch - CERECKIT2

Liên hệ
Bộ mũi khoan mài Lithium Disilicate Magic Touch - CERECKIT3

Bộ mũi khoan mài Lithium Disilicate Magic Touch - CERECKIT3

Liên hệ
Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Liên hệ
Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Liên hệ
Đê cao su-Sanctuary

Đê cao su-Sanctuary

Liên hệ
Bộ mũi khoan hoàn tất composite - COMSET1

Bộ mũi khoan hoàn tất composite - COMSET1

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Liên hệ
Đê cao su-Cerkamed

Đê cao su-Cerkamed

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay chậm

Mũi khoan cắt xương tay chậm

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay chậm

Mũi khoan cắt xương tay chậm

Liên hệ
Block nhựa định lượng MTA

Block nhựa định lượng MTA

Liên hệ
Trâm máy tạo dạng ống tủy One Curve

Trâm máy tạo dạng ống tủy One Curve

Liên hệ
Đầu cạo vôi 25K Insert

Đầu cạo vôi 25K Insert

Liên hệ
Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Liên hệ
Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Liên hệ
Dụng cụ đặt MTA

Dụng cụ đặt MTA

Liên hệ
Mũi khoan mài xuyên sứ zirconia

Mũi khoan mài xuyên sứ zirconia

Liên hệ
Đầu cạo vôi, nha chu - Insert P10 - P11 - P12 - P13 - P14

Đầu cạo vôi, nha chu - Insert P10 - P11 - P12 - P13 - P14

Liên hệ
Trâm máy tạo loe One Flare

Trâm máy tạo loe One Flare

Liên hệ
Mũi khoan cao cấp-Premium

Mũi khoan cao cấp-Premium

Liên hệ
Mũi phục hình có rãnh xoắn làm mát nhanh

Mũi phục hình có rãnh xoắn làm mát nhanh

Liên hệ
Đầu xử lý nha chu - Insert PS1 - PP1 - PS2 - PP10 - PP11

Đầu xử lý nha chu - Insert PS1 - PP1 - PS2 - PP10 - PP11

Liên hệ
Cây đặt MTA dạng thẳng

Cây đặt MTA dạng thẳng

Liên hệ
Mũi khoan cao cấp-Premium

Mũi khoan cao cấp-Premium

Liên hệ
Đầu nội nha siêu âm - Insert E1 - E2

Đầu nội nha siêu âm - Insert E1 - E2

Liên hệ
Cây đặt MTA dạng cong

Cây đặt MTA dạng cong

Liên hệ
Trâm máy tạo đường trượt One G

Trâm máy tạo đường trượt One G

Liên hệ
Trâm máy tạo dạng 2 Shape

Trâm máy tạo dạng 2 Shape

Liên hệ
Mũi khoan kim cương - Strauss

Mũi khoan kim cương - Strauss

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Liên hệ
Đầu vặn K6 cho máy cạo vôi

Đầu vặn K6 cho máy cạo vôi

Liên hệ
Đầu vặn K7

Đầu vặn K7

Liên hệ
Cây đưa MTA

Cây đưa MTA

Liên hệ
Trâm máy nội nha lại R-endo

Trâm máy nội nha lại R-endo

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Liên hệ
Miếng tạo hiệu ứng tương phản khi chụp hình răng Contrastor

Miếng tạo hiệu ứng tương phản khi chụp hình răng Contrastor

Liên hệ
Trâm gai lấy tủy

Trâm gai lấy tủy

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay cong RA

Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay cong RA

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay cong RA

Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay cong RA

Liên hệ
Kim bơm rửa nội nha

Kim bơm rửa nội nha

Liên hệ
Trâm tay K File-H File-Reamer

Trâm tay K File-H File-Reamer

Liên hệ
Đầu thổi cát đánh bóng Mini Blaster

Đầu thổi cát đánh bóng Mini Blaster

Liên hệ
Bộ dụng cụ đặt đê cao su

Bộ dụng cụ đặt đê cao su

Liên hệ
Mũi phẫu thuật Zerkya

Mũi phẫu thuật Zerkya

Liên hệ
Mũi phẫu thuật Zerkya

Mũi phẫu thuật Zerkya

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Liên hệ
Đèn QTH không dây StarLight Uno

Đèn QTH không dây StarLight Uno

Liên hệ
Đèn QTH không dây Curing Pen

Đèn QTH không dây Curing Pen

Liên hệ
Trâm thăm dò ống tủy MMC

Trâm thăm dò ống tủy MMC

Liên hệ
Phẫu thuật xương - Insert OT12

Phẫu thuật xương - Insert OT12

Liên hệ
Ống cao su

Ống cao su

Liên hệ
Cây kiểm soát áp lục nước - Physiolifter

Cây kiểm soát áp lục nước - Physiolifter

Liên hệ
Đầu chuyên dụng nâng xoang Sinus Physiolift - Insert IM2 SP - P2-3 SP

Đầu chuyên dụng nâng xoang Sinus Physiolift - Insert IM2 SP - P2-3 SP

Liên hệ
Đầu định hướng đặt implant - Insert IM1S - P2-3 - P3-4

Đầu định hướng đặt implant - Insert IM1S - P2-3 - P3-4

Liên hệ
Đầu sửa soạn đặt mini implant - Insert MDI 1.9 - 2.2 - 2.5

Đầu sửa soạn đặt mini implant - Insert MDI 1.9 - 2.2 - 2.5

Liên hệ
Đầu tiếp cận xương vỏ trong nâng xoang - Insert IM1 SP

Đầu tiếp cận xương vỏ trong nâng xoang - Insert IM1 SP

Liên hệ
Đầu sửa soạn để đặt implant - Insert IM2A - IM2P - IM3A - IM3P IM4A - IM4P

Đầu sửa soạn để đặt implant - Insert IM2A - IM2P - IM3A - IM3P IM4A - IM4P

Liên hệ
Cây nhồi  Almagam-Insert D1 - D2

Cây nhồi Almagam-Insert D1 - D2

Liên hệ
Insert CM1 - CM2 - CM3 - CM4

Insert CM1 - CM2 - CM3 - CM4

Liên hệ
Cây lèn cone GP - Insert D3

Cây lèn cone GP - Insert D3

Liên hệ
Điều trị nội nha lại - Insert ER2 - ER3 - ER4 - ER5

Điều trị nội nha lại - Insert ER2 - ER3 - ER4 - ER5

Liên hệ
Đầu nội nha ngược - Insert R1 - R2 - R3 - R4 - R5

Đầu nội nha ngược - Insert R1 - R2 - R3 - R4 - R5

Liên hệ
Cây định hướng - PIN IM1 - PIN 2-2.4

Cây định hướng - PIN IM1 - PIN 2-2.4

Liên hệ
Đầu nâng xoang - Insert SLS - SLE1 - SLE2

Đầu nâng xoang - Insert SLS - SLE1 - SLE2

Liên hệ
Mở rộng mào xương - OT 2

Mở rộng mào xương - OT 2

Liên hệ
Tay cầm máy phẫu thuật có đèn LED - Handpiece LED

Tay cầm máy phẫu thuật có đèn LED - Handpiece LED

Liên hệ
Đầu nhổ chân răng - Insert EX1 - EX2 - EX3

Đầu nhổ chân răng - Insert EX1 - EX2 - EX3

Liên hệ
Đầu nâng xoang - Insert EL1 - EL2- EL3

Đầu nâng xoang - Insert EL1 - EL2- EL3

Liên hệ

1. Dụng cụ nha khoa là gì ?


Dụng cụ nha khoa chính là các công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ nha khoa trong việc chữa trị cho các bệnh nhân một cách hiệu quả, an toàn và ít tốn kém về thời gian.
Với công nghệ về nha khoa ngày càng phát triển như hiện nay, các dụng cụ nha khoa đã không ngừng được thay đổi và cải tiến để giúp cho các bác sĩ có thể làm việc một cách tốt nhất, nhằm điều trị cho bệnh nhân một cách an toàn, nhẹ nhàng và hiệu quả nhất.

dung-cu-nha-khoa


Ngoài kỹ thuật và chuyên môn của bác sĩ, dụng cụ nha khoa là một phần tất yếu góp phần tạo nên thành công cho người làm công việc điều trị.

Điều trị răng miệng là một quá trình vô cùng tinh tế. Để đáp ứng cho các nhu cầu hay hướng điều trị khác nhau, cần có các dụng cụ nha khoa thích hợp tương ứng. Mỗi dụng cụ sẽ giúp tối ưu hóa cho mỗi quy trình, làm cho quá trình điều trị trở nên chính xác, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

2. Các loại dụng cụ nha khoa

2.1 Dụng cụ khám

Dụng cụ khám bao gồm: thám trâm, gương, kẹp gắp. 

2.2 Dụng cụ trám răng

Dụng cụ trám răng gồm những dụng cụ như: cây đục men, cây nạo ngà, dụng cụ trộn thuốc trám, cây lấy cement, kính trộn, dụng cụ amalgam, đai trám, dụng cụ giữ đai. 

2.3 Dụng cụ nội nha

Dụng cụ nội nha bao gồm các dụng cụ như: trâm điều trị tủy, trâm dùng bằng máy, dụng cụ trám bít ống tủy, dụng cụ cách ly răng.

 

trâm máy

2.4 Dụng cụ phục hình

Dụng cụ phục hình gồm những dụ cụ như: mũi khoan mài cùi răng, dụng cụ lấy dấu và một số dụng cụ khác.

mũi khoan mài cùi răng

2.5 Dụng cụ nha chu

Dụng cụ nha chu bao gồm các dụng cụ như: dụng cụ lấy vôi răng, các dụng cụ xử lý nha chu viêm,...

  

dụng cụ lấy vôi răng2.6 Dụng cụ phẫu thuật răng miệng

Dụng cụ phẫu thuật răng miệng bao gồm các dụng cụ như: các loại mũi khoan phẫu thuật, dụng cụ ghép xương, mở rộng xương, nâng xoang, các mũi dụng cụ để đặt implant,...

 mũi khoan phẫu thuật

3. Lợi ích khi mua dụng cụ nha khoa tại Nha Khoa Thái Bình Dương

Nha Khoa Thái Bình Dương có cửa hàng nằm tại 22-24 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thuận tiện cho việc khách hàng muốn đến trực tiếp cửa hàng để mua hàng.
Ngoài ra bên Công ty có hỗ trợ bán online cho khách hàng ở khu vực khác tại nhakhoathaibinhduong.com
Đối với khách hàng mua online tại khu vực Hồ Chí Minh thì phía Công ty có đội ngũ giao hàng riêng để có thể giao hàng trong ngày.
Công ty Nha Khoa Thái Bình Dương còn có nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt cùng với đó là luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất, để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến sự trải nghiệm tốt nhất cho các bác sĩ.

Xem thêm