0909 595 081

Kim bơm rửa nội nha

Kim bơm rửa nội nha

Dùng trong bơm rửa:

·         Ống tủy

·         Túi nướu (túi nha chu)

Trị số đo lường xác định: 0,3 x 25

- Hãng SX: Cerkamed

 

- Nước SX: Ba Lan

 

- Quy cách đóng gói: Đầu lẻ, hộp 20, 100 cái