0909 595 081

Đê cao su-Cerkamed

CÁC ĐẶC TÍNH:

·         Không có bột ta-nanh.

·         Chỉ sử dụng 1 lần

·         Chỉ sử dụng chuyên dụng trong nha khoa

·         Chống  phản chiếu ánh sáng

·         Độ tương phản tối ưu

·         Không bị chói sáng

·         AN TOÀN - Bám dính tốt vào răng

·         ĐỘ BỀN TUYỆT VỜI – không bị đốt cháy

·         KHẢ NĂNG ĐÀN HỒI ĐẶC BIỆT- dễ dàng và thuận tiện cho việc đặt đê.

- Hãng SX: Cerkamed

 

- Nước SX: Ba Lan

 

- Quy cách đóng gói: Gói 36 miếng

Cách sử dụng với sản phẩm RUBBER-DAM:

1.      Lấy một miếng đê cao su và miếng sơ đồ cho đê

 

2.      Đặt đê cao su lên trên miếng sơ đồ và điều chỉnh.

 

3.      Sử dụng viết chì đánh dấu chọn răng cần cô lập

 

4.      Tạo lỗ, sử dụng kềm bấm lỗ cho đê

 

5.      Căng miếng đê cao su trên khung kim loại

 

6.      Đưa  kẹp có cánh vào lỗ

 

7.      Mở kẹp bằng cách sử dụng kềm đặt đê và định vị nó quanh răng

 

8.      Định vị chính xác miếng đê cao su

 

So sánh

 Phân tích lượng bột có trên đê cao su Cerkamed và sản phẩm hàng đầu thị trường

Lượng protein Latex theo tiêu chuẩn ASTM D5712-2005

< 50uG/dm2

Đê cao su

Cerkamed

LOT 181205

Sản phẩm hàng đầu thị trường

LOT 175G1

20

50

 

Ngày nhận mẫu           03/02/2012

Ngày thử nghiệm         06/02/2012

Phân tích lượng bột có trên đê cao su Cerkamed và sản phẩm hàng đầu thị trường

 

Lượng bột yêu cầu theo tiêu chuẩn ASTM D6 124-01 < 5 mg/găng (0.18mm x 5x5x5)

Đê cao su

Cerkamed

LOT 181205

Sản phẩm hàng đầu thị trường

LOT 175G1

0.1

5

 

Ngày nhận mẫu           03/02/2012

Ngày thử nghiệm       12/02/2012

Lượng bột và protein Latex không đáng kể qua các bằng chứng thử nghiệm của đê cao su Cerkamed

KHÔNG ĐỘC  TỐ

KHÔNG DỊ ỨNG

KHÔNG KÍCH THÍCH

Các thí nghiệm thực hiện bởi Viện nghiên cứu về cao su U.P.B

So sánh đê cao su nha khoa Rubber Dam Cerkamed với sản phẩm hàng đầu thị trường

Bảng 1 Kháng với lực căng

Bảng 2 Kháng  rách vật liệu

Bảng 3 Giãn ra suốt quá trình căng

Sản phẩm hàng đầu thị trường