0909 595 081

Mũi khoan

Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay chậm

Mũi khoan cắt xương tay chậm

Liên hệ
Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Liên hệ
Mũi khoan cao cấp-Premium

Mũi khoan cao cấp-Premium

Liên hệ
Mũi khoan kim cương - Strauss

Mũi khoan kim cương - Strauss

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay cong RA

Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay cong RA

Liên hệ
Mũi phẫu thuật Zerkya

Mũi phẫu thuật Zerkya

Liên hệ