0909 595 081

Trâm nội nha

Trâm máy tạo dạng ống tủy One Curve

Trâm máy tạo dạng ống tủy One Curve

Liên hệ
Trâm máy tạo loe One Flare

Trâm máy tạo loe One Flare

Liên hệ
Trâm máy tạo đường trượt One G

Trâm máy tạo đường trượt One G

Liên hệ
Trâm máy tạo dạng 2 Shape

Trâm máy tạo dạng 2 Shape

Liên hệ
Trâm máy nội nha lại R-endo

Trâm máy nội nha lại R-endo

Liên hệ
Trâm gai lấy tủy

Trâm gai lấy tủy

Liên hệ
Trâm tay K File-H File-Reamer

Trâm tay K File-H File-Reamer

Liên hệ