0909 595 081

Dụng cụ phục hình

Mũi khoan kim cương - Strauss

Mũi khoan kim cương - Strauss

Liên hệ
Bộ mũi khoan phục hình Veneer - PLSET1

Bộ mũi khoan phục hình Veneer - PLSET1

Liên hệ
Mài cùi răng - TA12 - TA14 - TA16

Mài cùi răng - TA12 - TA14 - TA16

Liên hệ
Cây tháo cầu mão - Insert D4

Cây tháo cầu mão - Insert D4

Liên hệ
Bộ mũi khoan kim cương phục hình cầu mão - CPSET1

Bộ mũi khoan kim cương phục hình cầu mão - CPSET1

Liên hệ
Bộ mũi khoan kim cương phục hình - KIS-SET1

Bộ mũi khoan kim cương phục hình - KIS-SET1

Liên hệ
Bộ mũi khoan giới thiệu cơ bản điều chỉnh sứ - Magictmini1

Bộ mũi khoan giới thiệu cơ bản điều chỉnh sứ - Magictmini1

Liên hệ
Bộ mũi khoan cơ bản điều chỉnh sứ - MAGICT1

Bộ mũi khoan cơ bản điều chỉnh sứ - MAGICT1

Liên hệ
Bộ mũi khoan điều chỉnh sứ zirconia và E-max - MAGICT3

Bộ mũi khoan điều chỉnh sứ zirconia và E-max - MAGICT3

Liên hệ
Bộ mũi khoan điều chỉnh zirconia Magic Touch - CERECKIT2

Bộ mũi khoan điều chỉnh zirconia Magic Touch - CERECKIT2

Liên hệ
Bộ mũi khoan mài Lithium Disilicate Magic Touch - CERECKIT3

Bộ mũi khoan mài Lithium Disilicate Magic Touch - CERECKIT3

Liên hệ
Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Liên hệ
Bộ mũi khoan hoàn tất composite - COMSET1

Bộ mũi khoan hoàn tất composite - COMSET1

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay chậm

Mũi khoan cắt xương tay chậm

Liên hệ
Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Liên hệ
Mũi khoan mài xuyên sứ zirconia

Mũi khoan mài xuyên sứ zirconia

Liên hệ
Mũi phục hình có rãnh xoắn làm mát nhanh

Mũi phục hình có rãnh xoắn làm mát nhanh

Liên hệ
Mũi khoan cao cấp-Premium

Mũi khoan cao cấp-Premium

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Liên hệ