0909 595 081

Mài cùi răng - TA12 - TA14 - TA16

-Mũi mài sửa soạn và hoàn chỉnh đường hoàn tất dưới nướu bằng siêu âm.

-Không gây tổn thương nướu

-Được sử dụng cho các phục hình veneer, mão sứ...

-Sản phẩm của hãng Mectron-Italy

Chức năng: sửa soạn và hoàn tất đường bờ cong dưới nướu.