0909 595 081

Dụng cụ nội nha

Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo Z

Liên hệ
Đê cao su-Sanctuary

Đê cao su-Sanctuary

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Mũi khoan cắt xương tay nhanh

Liên hệ
Đê cao su-Cerkamed

Đê cao su-Cerkamed

Liên hệ
Mũi khoan cắt xương tay chậm

Mũi khoan cắt xương tay chậm

Liên hệ
Block nhựa định lượng MTA

Block nhựa định lượng MTA

Liên hệ
Trâm máy tạo dạng ống tủy One Curve

Trâm máy tạo dạng ống tủy One Curve

Liên hệ
Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Mũi khoan cắt cầu mão - kim loại

Liên hệ
Dụng cụ đặt MTA

Dụng cụ đặt MTA

Liên hệ
Trâm máy tạo loe One Flare

Trâm máy tạo loe One Flare

Liên hệ
Mũi khoan cao cấp-Premium

Mũi khoan cao cấp-Premium

Liên hệ
Cây đặt MTA dạng thẳng

Cây đặt MTA dạng thẳng

Liên hệ
Cây đặt MTA dạng cong

Cây đặt MTA dạng cong

Liên hệ
Trâm máy tạo đường trượt One G

Trâm máy tạo đường trượt One G

Liên hệ
Trâm máy tạo dạng 2 Shape

Trâm máy tạo dạng 2 Shape

Liên hệ
Mũi khoan kim cương - Strauss

Mũi khoan kim cương - Strauss

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Mũi khoan thép Carbide-High speed FG

Liên hệ
Cây đưa MTA

Cây đưa MTA

Liên hệ
Trâm máy nội nha lại R-endo

Trâm máy nội nha lại R-endo

Liên hệ
Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Mũi khoan thép Carbide-low speed-Tay thẳng HP

Liên hệ