0909 595 081

Thiết bị nội nha

Máy bơm cone lỏng Fast Fill

Máy bơm cone lỏng Fast Fill

Liên hệ
Máy cắt cone Fast Pack

Máy cắt cone Fast Pack

Liên hệ
Motor nội nha E-connect Pro

Motor nội nha E-connect Pro

Liên hệ
Máy định vị chóp E-pex

Máy định vị chóp E-pex

Liên hệ
Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Combo

Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Combo

Liên hệ
Máy lèn nhiệt Fast Pack & Fast Fill

Máy lèn nhiệt Fast Pack & Fast Fill

Liên hệ
Máy rung rửa siêu âm - Ultra X

Máy rung rửa siêu âm - Ultra X

Liên hệ
Máy lèn nhiệt EQ-V

Máy lèn nhiệt EQ-V

Liên hệ
Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Connect S

Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Connect S

Liên hệ
Máy định vị chóp RomiApex (nhiều màu)

Máy định vị chóp RomiApex (nhiều màu)

Liên hệ