0909 595 081

Thiết bị phẫu thuật

Tay khoan đèn máy Piezosurgery

Tay khoan đèn máy Piezosurgery

Liên hệ
Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® touch

Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® touch

Liên hệ
Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® white

Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® white

Liên hệ
Hộp đầu tip laser đủ số

Hộp đầu tip laser đủ số

Liên hệ
Đầu tip laser điều trị nội nha

Đầu tip laser điều trị nội nha

Liên hệ
Máy laser Picasso Plus 7.0

Máy laser Picasso Plus 7.0

Liên hệ
Máy laser Picasso Lite Plus 3.0

Máy laser Picasso Lite Plus 3.0

Liên hệ