0909 595 081

Theracal LC - Che tủy hiệu quả nhất - made in USA

TheraCal LC kích thích hình thành Apatite

TheraCal LC là vật liệu trám lót Calcium Silicate gia cố nhựa, quang trùng hợp, được thiết kế để sử dụng trong che tủy trực tiếp và gián tiếp, như là lớp trámlót/ lớp nền bảo vệ bên dưới vật liệu Composite, Amalgam, Cement và các vật liệu nền khác. Nó có thể được sử dụng như là một sự thay thế cho Canxi Hydroxit, Glass Ionomer, RMGI, IRM/ ZOE và các vật liệu trám khác.

TheraCal LC đóng vai trò như một chất cách ly/ ngăn cản và bảo vệ tổ chức phức hợp tủy răng. Công thức độc quyền của TheraCal LC bao gồm các hạt Tricalcium Silicate trong một monomer ưa nước mang lại khả năng phóng thích canxi đáng kể* làm cho nó trở thành một vật liệu ổn định và bền bỉ độc đáo của một lớp trám lót hoặc lớp nền.

- Phóng thích Calcium kích thích hình thành hydroxyapatite và cầu ngà thứ phát 
- Độ pH kiềm thúc đẩy sự lành thương và hình thành
Apatite
- Phóng thích canxi đáng kể1 hướng đến việc che kín
bảo vệ
- Tạo thành một rào cản bảo vệ cách biệt với tủy răng
- Chịu được độ ẩm1 và cản quang - có thể đặt bên dưới các vật liệu trám và xi măng