0909 595 081

Liên kết hóa học được tạo ra từ keo dán đa năng


Một giải pháp tiếp theo cho xu hướng tiến bộ mới trong công nghệ gắn dán hiện nay là vật liệu keo dán mới đa năng. Ngoài vai trò tạo lưu cơ học trên các bề mặt men ngà đã được xoi mòn bằng H3PO4, các keo dán thế hệ mới còn linh hoạt với các kỹ thuật etching khác nhau: etching toàn bộ, chọn lọc và tự etching nhờ vào PH acid, khả năng thấm ướt tối ưu với độ dàn mỏng dưới 10 micron. Các keo dán mới đặc biệt còn có khả năng tạo ra liên kết hóa học với các tổ chức mô răng cụ thể là ion Ca2+ nhờ có sự hiện diện của thành phần 10- MDP.

 

10 MDP là monomer có nhóm ưa nước chứa gốc phosphate trong cấu tạo hóa học, chính nhóm này đã tạo ra liên kết hóa học giữa các phân tử hydroxyl apatite và 10 MDP thông qua phản ứng cộng hợp với gốc phosphate này. Nhóm ưa nước này tạo được liên kết hóa học tương ứng lên các bề mặt men ngà nhờ việc tạo ra liên kết cộng hóa trị với các ion calci trên bề mặt răng thông qua phản ứng cộng hợp.

 

Với loại keo dán thế hệ mới, các nhà điều trị không còn bận tâm với quá nhiều loại vật liệu cho các chỉ định khác nhau trên lâm sàng, việc điều trị trở nên dễ dàng hơn, việc đầu tư trở nên hợp lý hơn, hiệu quả hơn.

 

Để hiểu rõ hơn về cơ chế cũng như các đặc tính ưu việt của keo dán đa năng thế hệ mới, quý vị có thể vào link dưới đây để tìm hiểu một loại keo dán điển hình:

https://www.bisco.com/all-bond-universal-/

Với đặc tính ưu việt của 10- MDP được kiểm chứng qua các nghiên cứu lâm sàng, keo dán UNIVERSAL ALL-BOND được chỉ định sử dụng cho nhiều công việc điều trị khác nhau:

1. TẤT CẢ trường hợp phục hồi trực tiếp (composite kết hợp nhựa, glass ionomer gia cố nhựa, vật liệu tái tạo cùi,…).
2. TẤT CẢ các phục hình gián tiếp (kim loại, sứ thủy tinh, zirconia / alumina,…).
3. Chống nhạy cảm/ bảo vệ bề mặt răng.
4. Sửa chữa trong miệng (sứ bị mẻ, bổ sung trên phục hồi trực tiếp,…).
5. Vec-ni bảo vệ cho các miếng trám Glass Ionomer.
6. Dán khí cụ chỉnh nha.
7. Gắn chốt trong nội nha.

(Chống chỉ định: bệnh nhân có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với nhựa methacrylate)

Catalogue sản phẩm Bisco.pdf