0909 595 081

Gắn dán

Cement gắn dán zirconia TheraCem

Cement gắn dán zirconia TheraCem

Liên hệ
Cement gắn dán Duo Link

Cement gắn dán Duo Link

Liên hệ
Keo dán đa năng All-bond Universal

Keo dán đa năng All-bond Universal

Liên hệ
Bộ gắn dán phục hình veneer-eCement

Bộ gắn dán phục hình veneer-eCement

Liên hệ
eCement-Try-in

eCement-Try-in

Liên hệ
eCement ống kép

eCement ống kép

Liên hệ
eCement ống lẻ

eCement ống lẻ

Liên hệ
Vật liệu tái tạo cùi Core Flo-nguyên bộ

Vật liệu tái tạo cùi Core Flo-nguyên bộ

Liên hệ
Core Flo ống lẻ

Core Flo ống lẻ

Liên hệ
Cement nhựa Choice 2-Try-in

Cement nhựa Choice 2-Try-in

Liên hệ
Cement nhựa Choice 2

Cement nhựa Choice 2

Liên hệ
Cement nhựa đa năng Choice 2-Starer Kit

Cement nhựa đa năng Choice 2-Starer Kit

Liên hệ
Gel xoi mòn bề mặt sứ 4%

Gel xoi mòn bề mặt sứ 4%

Liên hệ
DD xoi mòn và làm sạch zirconia ZIRCLEAN

DD xoi mòn và làm sạch zirconia ZIRCLEAN

Liên hệ
Acid xoi mòn sứ 9.5%

Acid xoi mòn sứ 9.5%

Liên hệ
DD etching  men ngà 32%-Uni etching

DD etching men ngà 32%-Uni etching

Liên hệ
DD etching  men ngà 37%-Uni etching

DD etching men ngà 37%-Uni etching

Liên hệ
Acid etching 35%

Acid etching 35%

Liên hệ