0909 595 081

Giấy cắn

Giấy cắn chỉnh thô khớp cắn động

Giấy cắn chỉnh thô khớp cắn động

Liên hệ
Giấy cắn chỉnh thô khớp cắn tĩnh

Giấy cắn chỉnh thô khớp cắn tĩnh

Liên hệ
Giấy cắn hình móng ngựa cân bằng lực nhai toàn hàm

Giấy cắn hình móng ngựa cân bằng lực nhai toàn hàm

Liên hệ
Phim cắn kim loại Arti-Foil metallic

Phim cắn kim loại Arti-Foil metallic

Liên hệ
Chai xịt chỉnh khớp

Chai xịt chỉnh khớp

Liên hệ
Kìm kẹp giấy cắn các loại

Kìm kẹp giấy cắn các loại

Liên hệ
Miếng Silicon tăng cường vững ổn khi dùng chung với BK132

Miếng Silicon tăng cường vững ổn khi dùng chung với BK132

Liên hệ
Miếng cao su đo độ dày của vật liệu làm máng nhai

Miếng cao su đo độ dày của vật liệu làm máng nhai

Liên hệ
Khung cố định kẹp giấy cắn

Khung cố định kẹp giấy cắn

Liên hệ
Dung dịch quét phát hiện điểm cộm trên hàm tháo lắp

Dung dịch quét phát hiện điểm cộm trên hàm tháo lắp

Liên hệ
Dung dịch quét phát hiện điểm chạm sớm

Dung dịch quét phát hiện điểm chạm sớm

Liên hệ