0909 595 081

Vệ sinh Vô trùng

Chai xịt làm sạch tay khoan - turbin WL Clean

Chai xịt làm sạch tay khoan - turbin WL Clean

Liên hệ
Chai xịt khử trùng tay khoan - turbin WL cid

Chai xịt khử trùng tay khoan - turbin WL cid

Liên hệ
Dung dịch làm sạch bồn nhổ và HT hút-hàng tuần

Dung dịch làm sạch bồn nhổ và HT hút-hàng tuần

Liên hệ
Dung dịch làm sạch bồn nhổ và HT hút-hàng ngày

Dung dịch làm sạch bồn nhổ và HT hút-hàng ngày

Liên hệ
Dung dịch ngâm dụng cụ Bibforte

Dung dịch ngâm dụng cụ Bibforte

Liên hệ
Giấy lau không cồn PlastiSep

Giấy lau không cồn PlastiSep

Liên hệ
Xịt khử khuẩn bề mặt MinutenSpray

Xịt khử khuẩn bề mặt MinutenSpray

Liên hệ