0909 595 081

Sự Kiện

Workshop Nội nha: Tối ưu hiệu quả nội nha lâm sàng - Những phương pháp mới trong bơm rửa và trám bít ống tủy

Workshop Nội nha: Tối ưu hiệu quả nội nha lâm sàng - Những phương pháp mới trong bơm rửa và trám bít ống tủy

Giảng viên: PGS - Tiến sĩ Phạm Văn Khoa

Thời gian: 27/06/2020

Địa điểm: Công ty TNHH Nha Khoa Thái Bình Dương

Xem thêm
Workshop Nội nha ENDO - RESTO

Workshop Nội nha ENDO - RESTO

Speaker: TS.BS. Nguyễn Quang Tâm

Thời gian: 29/11/2019 và 30/11/2019.

Xem thêm
Workshop Laser Diode

Workshop Laser Diode

Xem thêm
Chương trình IDEM 2020 - Singapore

Chương trình IDEM 2020 - Singapore

THAM DỰ TRIỂN LÃM NHA KHOA IDEM TẠI SINGAPORE VÀ KHÁM PHÁ ĐẢO QUỐC SƯ TỬ
Xem thêm