0909 595 081

Workshop Nội nha: Tối ưu hiệu quả nội nha lâm sàng - Những phương pháp mới trong bơm rửa và trám bít ống tủy

Giảng viên: PGS - Tiến sĩ Phạm Văn Khoa

Thời gian: 27/06/2020

Địa điểm: Công ty TNHH Nha Khoa Thái Bình Dương

Chương trình khóa học.pdf