0909 595 081

Vật liệu nha khoa

Endoseal-MTA dạng trộn sẵn

Endoseal-MTA dạng trộn sẵn

Liên hệ
Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem MTA

Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem MTA

Liên hệ
Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem Zr

Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem Zr

Liên hệ
Chất trám lót TheraCal LC

Chất trám lót TheraCal LC

Liên hệ
Vật liệu trám bít ống tủy MTA

Vật liệu trám bít ống tủy MTA

Liên hệ
Vật liệu trám bít ống tủy Bio MTA

Vật liệu trám bít ống tủy Bio MTA

Liên hệ
Thuốc tẩy trắng ống tủy bị đổi màu

Thuốc tẩy trắng ống tủy bị đổi màu

Liên hệ
Dung dịch sát khuẩn ống tủy Citric Acid 40%

Dung dịch sát khuẩn ống tủy Citric Acid 40%

Liên hệ
Dung dịch rã cone Eucalyptol

Dung dịch rã cone Eucalyptol

Liên hệ
Gel điều trị viêm nha chu

Gel điều trị viêm nha chu

Liên hệ
Dung dịch làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Solution

Dung dịch làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Solution

Liên hệ
Dung dịch chống ê buốt PROTECT LIGHT SEAL

Dung dịch chống ê buốt PROTECT LIGHT SEAL

Liên hệ
Gel cầm máu ALUSTAT GEL

Gel cầm máu ALUSTAT GEL

Liên hệ
Cement gắn dán zirconia TheraCem

Cement gắn dán zirconia TheraCem

Liên hệ
Dung dịch làm mềm cone Gutta Percha

Dung dịch làm mềm cone Gutta Percha

Liên hệ
Cement gắn dán Duo Link

Cement gắn dán Duo Link

Liên hệ
Keo dán đa năng All-bond Universal

Keo dán đa năng All-bond Universal

Liên hệ
Gel làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Prep Gel

Gel làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Prep Gel

Liên hệ
Gel làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Prep Cream

Gel làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Prep Cream

Liên hệ