0909 595 081

QUY TRÌNH GẮN DÁN CHO PHỤC HÌNH GIÁN TIẾP

Hội thảo trực tuyến: QUY TRÌNH GẮN DÁN CHO PHỤC HÌNH GIÁN TIẾP.
- Gắn dán cho phục hình gián tiếp Zirconia luôn là một vấn đề dễ mà khó. Hiểu đúng bản chất vật liệu, quy trình đầy đủ, chuyên nghiệp, tăng trải nghiệm dễ chịu cho bệnh nhân sau gắn là những câu hỏi mà hội thảo trực tuyến này sẽ mang lại cho bác sĩ.
- Giảng viên: Dr Rolando Nunez - Giám đốc nghiên cứu lâm sàng tập đoàn Bisco - Hoa Kỳ. Chuyên gia đào tạo về dán dính nha khoa hàng đầu thế giới.
- Phiên dịch tiếng Việt: Dr Quang Khánh - Pacific Dental.
- Thời gian: 20h00-21h30 ngày 11/06/2021
- Nền tảng: Zoom Webinar.