0909 595 081

HỘI THẢO ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT PIEZO TRONG GHÉP XƯƠNG - NÂNG XOANG

Giảng viên: Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Hùng Lâm 
Địa điểm: 51A Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 
Thời gian: Chủ nhật, ngày 25/04/2021.

Trân trọng kính mời Quý Bác sỹ quan tâm đăng ký tham dự.