0909 595 081

Dụng cụ phẫu thuật

Insert ER1-bộc lộ đường vào ống tủy

Insert ER1-bộc lộ đường vào ống tủy

Liên hệ
Insert cắt xương quanh implant: Insert EXP3-R - EXP3-L - EXP4-R - EXP4-L

Insert cắt xương quanh implant: Insert EXP3-R - EXP3-L - EXP4-R - EXP4-L

Liên hệ
Bộ phẫu thuật ICX

Bộ phẫu thuật ICX

Liên hệ
Mũi khoan

Mũi khoan

Liên hệ