0909 595 081

Adec Performer

Đặc tính kỹ thuật

The Performer
- Thiết kế linh hoạt dễ ra vào ghế.
- Đáp ứng những nhu cầu thấp nhất với đầy đủ tính năng hiệu quả.

Thiết kế cho tay phải hoặc trái

- Cho phép người thuận tay phải hoặc trái, linh hoạt trong lắp đặt.
- Không có ở các hệ thống khác. Vận hành phối hợp hiệu quả, trơn tru.

Đặc điểm chính Performer

■ FThay đổi vị trí bàn điều khiển, trợ thủ trong
vài giây, tiết kiệm thời gian
■ Bàn điều khiển phong cách hiện đại
■ Bảng điều khiển tự động có nhiều chương trình và chứ năng
■ Hệ thống nâng hạ ghế thủy lực cực êm
■ Cấu trúc khung kim loại nâng đỡ mạnh mẽ
■ Chịu được bệnh nhân khối lượng 181 kg
■ Hộp sàn 1 hoặc 2 khối tùy theo thiết kế hệ thống thoát nước thải
■ Halogen or LED light
■ Bình chứa nước sạch 2 lít
■ Khóa an toàn nâng hạ ghế
■ Phần trợ thủ 3 chức năng
■ Giá treo màn hinh tự chọn
■ Nguồn điện cấp 300W
■ Bàn điều khiển phong cách hiện đại
■ Bảng điều khiển tự động có nhiều chương trình và chứ năng
■ Hệ thống nâng hạ ghế thủy lực cực êm
■ Cấu trúc khung kim loại nâng đỡ mạnh mẽ
■ Chịu được bệnh nhân khối lượng 181 kg
■ Hộp sàn 1 hoặc 2 khối tùy theo thiết kế hệ thống thoát nước thải
■ Halogen or LED light
■ Bình chứa nước sạch 2 lít
■ Khóa an toàn nâng hạ ghế
■ Phần trợ thủ 3 chức năng
■ Giá treo màn hinh tự chọn
■ Nguồn điện cấp 300W