0909 595 081

Lubrication machine - LUB90 - Máy tra dầu tay khoan

 - Hãng SX: RunYes

 

- Nước SX: Trung Quốc

 

- Quy cách đóng gói: Bộ