0909 595 081

Vật liệu tái tạo cùi Core Flo-nguyên bộ

-Bộ vật liệu tái tạo cùi răng lưỡng trùng hợp

-Giúp tái tạo cùi răng nhanh chóng.

 

- Hãng SX: Bisco

 

- Nước SX: Mỹ

 

- Quy cách đóng gói: Bộ