0909 595 081

Vật liệu đệm nền hàm và nới rộng nền hàm trực tiếp Tokuyama REBASE II

Chính xác với sự thuận tiện cho công việc điều trị tại phòng nha
 

 

Đặc điểm

Thủ thuật thực hiện trong một lần hẹn
Tiết kiệm chi phí labo & thời gian
Vật liệu tự đông cứng trong miệng
Giảm bớt tạo nhiệt & kích ứng hóa học
Khít sát tuyệt vời
Thời gian làm việc thích hợp
Đánh bóng dễ dàng