0909 595 081

Thiết bị nha khoa

Thiết bị kiểm tra khớp cắn OCCLUSENSE

Thiết bị kiểm tra khớp cắn OCCLUSENSE

Liên hệ
Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Combo

Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Combo

Liên hệ
Máy lèn nhiệt Fast Pack & Fast Fill

Máy lèn nhiệt Fast Pack & Fast Fill

Liên hệ
Sensor NANOPIX

Sensor NANOPIX

Liên hệ
Đèn trám công suất cao Curing Pen

Đèn trám công suất cao Curing Pen

Liên hệ
Máy rung rửa siêu âm - Ultra X

Máy rung rửa siêu âm - Ultra X

Liên hệ
X-Quang cầm tay RAY98

X-Quang cầm tay RAY98

Liên hệ
RunYes Care 33

RunYes Care 33

Liên hệ
Máy hấp sấy tiệt trùng Class B

Máy hấp sấy tiệt trùng Class B

Liên hệ
Vacstation

Vacstation

Liên hệ
Adec Performer

Adec Performer

Liên hệ
Máy lèn nhiệt EQ-V

Máy lèn nhiệt EQ-V

Liên hệ
Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Connect S

Motor điều trị nội nha tích hợp định vị chóp E-Connect S

Liên hệ
Sensor RVG 142

Sensor RVG 142

Liên hệ
Đèn LED quang trùng hợp Starlight Uno

Đèn LED quang trùng hợp Starlight Uno

Liên hệ
Micropiezo S

Micropiezo S

Liên hệ
Máy định vị chóp RomiApex (nhiều màu)

Máy định vị chóp RomiApex (nhiều màu)

Liên hệ
Máy laser Picasso Lite Plus 3.0

Máy laser Picasso Lite Plus 3.0

Liên hệ
Máy laser Picasso Lite Plus 3.0

Máy laser Picasso Lite Plus 3.0

Liên hệ
Máy laser Picasso Plus 7.0

Máy laser Picasso Plus 7.0

Liên hệ