0909 595 081

Phim cắn kim loại Arti-Foil metallic

-Phim cắn phủ kim loại Arti Foil là loại giấy cắn công nghệ cao với các đặc điểm cải tiến chuyên biệt.

-Được làm bằng phim polyester phủ kim loại, dày chỉ 12 micron.

-Phim chứa chất chuyển màu tuyệt vời, dễ dàng phát hiện các điểm chạm sớm, đặc biệt là trên các bề mặt sứ hoặc bề mặt kim loại đã làm thật bóng.