0909 595 081

Keo dán đa năng All-bond Universal

KEO DÁN HOÀN HẢO TUYỆT VỜI

Có sẵn trong 1 liều lượng

- Tự etching
- Khả năng tương hợp hoàn toàn
- Etching toàn phần
- Phục hình gián tiếp
- Phục hình trực tiếp