0909 595 081

Implant

Implant ICX® có bề mặt với đặc tính siêu thấm ướt và được xử lý vi thể tinh tế. Tại sao điều này là rất quan trọng?
Các thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy rằng các implant với bề mặt có đặc tính thấm ướt cao thì lành thương nhanh hơn và đáng tin cậy hơn các loại khác. Với một implant có bề mặt siêu thấm ướt chỉ mất vài tuần để có thể đạt được chịu lực hoàn toàn trong khi các implant không có đặc tính này phải mất nhiều tháng mới đạt được độ tích hợp xương cao nhất.  
Bề mặt xử lý vi thể tinh tế của Implant ICX ® cũng mang lại một môi trường rất tốt cho việc gia tăng khối lượng xương và thúc đẩy quá trình tích hợp xương trên implant.
Nhờ bề mặt vi thể được xử lý đặc biệt, Implant ICX® có được đặc tính thấm ướt cực tốt. Điều này mang lại sự thuận lợi trên mọi phương diện.