0909 595 081

Equilibrium

Mắc cài tí hon.

- Hình dáng thấp giúp bệnh nhân thoải mái hơn.

- Hình dáng tương thích theo giải phẫu.

- Mắc cài nguyên khối cho độ tương hợp sinh học cao.

- Khe mắc cài với độ ma sát thấp.

- Cấu trúc laser được cấp bằng sáng chế với ký hiệu FDI.

- Bờ tròn. Cánh buộc có độ lưu lớn.