0909 595 081

Dinamique M

Mắc cài kim loại tự buộc

Mắc cài kim loại tự buộc dinamique®m của Dentaurum thỏa mãn tất cả các yêu cầu khắt khe của hệ thống mắc cài tự buộc. Mắc cài mỏng sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi mang. An toàn và dễ sử dụng.

- Thiết kế Hook đầu nấm.

- Phần màu đánh dấu có thể hòa tan.

- Khóa thụ động sang chủ động.

- Đế mắc cài phù hợp về giải phẫu học.

- Vùng lẹm cánh buộc lớn.

- Phần đế lưới được xoi mòn vi thể.

- Thiết kế thân thấp và cánh tối ưu.

- Nắp bằng thép không rỉ.

- Rãnh hướng dẫn kết hợp với nắp đóng. 

- Rãnh đánh dấu giữa mắc cài.