0909 595 081

Cao su nhẹ dùng súng Panasil-X-light, Light And Regular

-Là vật liệu chỉnh sửa có độ nhớt thấp dựa trên vật liệu silicone A (cộng hợp), có độ ưa nước ban đầu đặc biệt cao dùng cho kỹ thuật lấy dấu chính xác, và đáng tin cậy ngay cả trong các tình huống rất khó lấy dấu.

- Lấy dấu chính xác

 + Độ chảy lỏng tối ưu nhờ tính ưa nước đặc biệt của sản phẩm và luôn đạt được độ chính xác cao ngay với cả các trường hợp khó lấy dấu trong miệng.

 + Có tính ổn định và đàn hồi cao.

- Dễ dàng làm việc

 + Độ nhớt thấp và ổn định dấu nhanh, thời gian quy trình phù hợp, thời gian đông cứng trong miệng ngắn.

- Quy trình dễ dàng

 + Nhanh chóng và dễ thao tác, sử dụng được tất cả các loại súng bơm vật liệu cao su thông thường.