0909 595 081

Cao su ghi dấu cắn Furta D

là vật liệu silicone A đàn hồi chứa trong ống bơm dùng trong ghi dấu cắn với độ cứng sau cùng cao.

* Chính xác

  - Độ cứng sau cùng rất cao (độ cứng bờ D 43) ngăn sự đàn hồi khi sắp xếp mẫu hàm trong labo.

* Dễ làm việc

  - Dễ thao tác và dễ cắt bớt.

* Ổn định

  - Độ chuyển đổi trạng thái cao giúp vật liệu không chảy vào khoảng hở giữa các răng nhưng vẫn giữ ổn định trên răng, dễ dàng gỡ dấu.

* Đặc tính đông cứng hiện đại

  - Đông cứng thông thường: thời gian làm việc thoải mái (30 giây), thời gian đông cứng trong miệng ngắn (90 giây) giúp dễ sử dụng.

- Đông cứng nhanh: thời gian làm việc ngắn (15 giây), thời gian đông cứng trong miệng rất ngắn (45 giây): việc ghi dấu được hoàn tất chỉ trong 1 phút.

- Hãng SX: Kettenbach

 

- Nước SX: Đức

 

- Quy cách đóng gói: Hộp 2 x 50ml