0909 595 081

Thiết bị nhỏ

Máy cạo vôi răng đa chức năng Micropiezo S

Máy cạo vôi răng đa chức năng Micropiezo S

Liên hệ
Lubrication machine - LUB90 - Máy tra dầu tay khoan

Lubrication machine - LUB90 - Máy tra dầu tay khoan

Liên hệ
Máy chưng nước cất Water distiller -Drink

Máy chưng nước cất Water distiller -Drink

Liên hệ
Máy đóng gói dụng cụ tiệt trùng - Sealing machine- Seal 120 Grey

Máy đóng gói dụng cụ tiệt trùng - Sealing machine- Seal 120 Grey

Liên hệ
Kính Loupes Univet

Kính Loupes Univet

Liên hệ
Thiết bị kiểm tra khớp cắn OCCLUSENSE

Thiết bị kiểm tra khớp cắn OCCLUSENSE

Liên hệ
Sensor NANOPIX

Sensor NANOPIX

Liên hệ
Đèn trám công suất cao Curing Pen

Đèn trám công suất cao Curing Pen

Liên hệ
Máy hấp sấy tiệt trùng Class B

Máy hấp sấy tiệt trùng Class B

Liên hệ
Vacstation

Vacstation

Liên hệ
Sensor AVG 142

Sensor AVG 142

Liên hệ
Đèn LED quang trùng hợp Starlight Uno

Đèn LED quang trùng hợp Starlight Uno

Liên hệ
Micropiezo S

Micropiezo S

Liên hệ
LASER PICASSO LITE PLUS

LASER PICASSO LITE PLUS

Liên hệ
AMD Laser Picasso Plus

AMD Laser Picasso Plus

Liên hệ