0909 595 081

Sản phẩm nổi bật

Vật liệu che tủy/ trám lót TheraCal LC

Liên hệ

Vật liệu làm răng tạm Visalys Temp

Liên hệ

Trâm máy tạo dạng ống tủy One Curve

Liên hệ

Máy scan trong miệng Runyes

Liên hệ

Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® white

Liên hệ

Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® touch

Liên hệ

Máy laser Picasso Plus 7.0

Liên hệ

Kính Loupes Univet

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra khớp cắn OCCLUSENSE

Liên hệ

X-Quang cầm tay RAY98

Liên hệ

Đối tác của chúng tôi