0909 595 081

Vật liệu sửa chữa ống tủy MTA

Vật liệu trám bít và tái tạo các sang thương ống tủy – có màu trắng

Sản phẩm MTA + được dùng trong điều trị nha khoa như là một loại vật liệu để trám bít và tái khoáng hóa các sang thương ống tủy.

- Hãng SX: Cerkamed

 

- Nước SX: Ba Lan

 

- Quy cách đóng gói: Hộp 1,3,10 chai x 0.14g