0909 595 081

Trâm máy nội nha lại R-endo

Các đặc điểm chính
- Đóng gói hộp 3 cây.
- Đóng gói hộp 3 cây đủ loại (số 08 - số 06 - số 04).
- Hộp lớn gồm 10 hộp nhỏ.

Các ưu điểm
- Là phương pháp chỉ một và duy nhất để lấy đi các vật liệu trám và hoàn tất sửa soạn ống tủy.
- Chỉ gồm 4 dụng cụ NiTi (Re, R1, R2, R3).
- Đầu trâm không cắt.

 

- Hãng SX: Micro Mega

 

- Nước SX: Pháp

 

- Quy cách đóng gói: Hộp 5 cây