0909 595 081

danh mục

  Sản phẩm

  Endoseal-MTA dạng trộn sẵn

  Endoseal-MTA dạng trộn sẵn

  Liên hệ
  Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem MTA

  Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem MTA

  Liên hệ
  Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem Zr

  Vật liệu trám bít ống tủy EndoCem Zr

  Liên hệ
  Chất trám lót TheraCal LC

  Chất trám lót TheraCal LC

  Liên hệ
  Vật liệu trám bít ống tủy MTA

  Vật liệu trám bít ống tủy MTA

  Liên hệ
  Vật liệu trám bít ống tủy Bio MTA

  Vật liệu trám bít ống tủy Bio MTA

  Liên hệ
  Thuốc tẩy trắng ống tủy bị đổi màu

  Thuốc tẩy trắng ống tủy bị đổi màu

  Liên hệ
  Dung dịch sát khuẩn ống tủy Citric Acid 40%

  Dung dịch sát khuẩn ống tủy Citric Acid 40%

  Liên hệ
  Dung dịch rã cone Eucalyptol

  Dung dịch rã cone Eucalyptol

  Liên hệ
  Gel điều trị viêm nha chu

  Gel điều trị viêm nha chu

  Liên hệ
  Dung dịch làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Solution

  Dung dịch làm mềm và bôi trơn ống tủy Endo Solution

  Liên hệ
  Dung dịch chống ê buốt PROTECT LIGHT SEAL

  Dung dịch chống ê buốt PROTECT LIGHT SEAL

  Liên hệ
  Mũi khoan kim cương - Strauss

  Mũi khoan kim cương - Strauss

  Liên hệ
  Gel cầm máu ALUSTAT GEL

  Gel cầm máu ALUSTAT GEL

  Liên hệ
  Bộ mũi khoan phục hình Veneer - PLSET1

  Bộ mũi khoan phục hình Veneer - PLSET1

  Liên hệ
  Cement gắn dán zirconia TheraCem

  Cement gắn dán zirconia TheraCem

  Liên hệ
  Mài cùi răng - TA12 - TA14 - TA16

  Mài cùi răng - TA12 - TA14 - TA16

  Liên hệ
  Dung dịch làm mềm cone Gutta Percha

  Dung dịch làm mềm cone Gutta Percha

  Liên hệ
  Cement gắn dán Duo Link

  Cement gắn dán Duo Link

  Liên hệ
  Cây tháo cầu mão - Insert D4

  Cây tháo cầu mão - Insert D4

  Liên hệ