0909 595 081

Kềm chỉnh nha

Kềm bẻ dây cung

Kềm bẻ dây cung

Liên hệ
Kềm cắt dây đầu cắt nghiêng 45 độ

Kềm cắt dây đầu cắt nghiêng 45 độ

Liên hệ
Kềm buộc thun Mosquito có đầu móc

Kềm buộc thun Mosquito có đầu móc

Liên hệ
Kềm tháo khâu cao cấp

Kềm tháo khâu cao cấp

Liên hệ
Kềm đặt thun tách kẽ

Kềm đặt thun tách kẽ

Liên hệ
Kềm cắt gần - mini

Kềm cắt gần - mini

Liên hệ
Kềm bẻ loop

Kềm bẻ loop

Liên hệ
Kềm tháo mắc cài

Kềm tháo mắc cài

Liên hệ
Kềm tháo mắc cài, thẳng

Kềm tháo mắc cài, thẳng

Liên hệ
Kềm cắt bên cho cả dây cứng 1mm

Kềm cắt bên cho cả dây cứng 1mm

Liên hệ
Kềm bẻ dây - kềm 2 chấu

Kềm bẻ dây - kềm 2 chấu

Liên hệ
Kềm bấm hook

Kềm bấm hook

Liên hệ
Kềm cắt xa

Kềm cắt xa

Liên hệ
Kềm cắt dây mỏ chim Adams

Kềm cắt dây mỏ chim Adams

Liên hệ
Kềm bẻ dây Tweed

Kềm bẻ dây Tweed

Liên hệ
Kềm đầu búa bẻ dây vùng răng cối

Kềm đầu búa bẻ dây vùng răng cối

Liên hệ
Kềm bẻ loop trung bình

Kềm bẻ loop trung bình

Liên hệ
Kềm bẻ loop lớn

Kềm bẻ loop lớn

Liên hệ
Kềm bẻ loop nhỏ

Kềm bẻ loop nhỏ

Liên hệ
Kềm bẻ loop nhỏ nhất

Kềm bẻ loop nhỏ nhất

Liên hệ