0909 595 081

Cấy ghép Implant

Abutment thẳng

Abutment thẳng

Liên hệ
Abutment nghiêng

Abutment nghiêng

Liên hệ
Abutment Ziconia

Abutment Ziconia

Liên hệ
Abutment Multi

Abutment Multi

Liên hệ
Abutment ICX t - bona Ball - Head

Abutment ICX t - bona Ball - Head

Liên hệ
Implant Neobiotech

Implant Neobiotech

Liên hệ
ICX - Universal Analog Plus

ICX - Universal Analog Plus

Liên hệ
ICX - Analog ngắn cho CAD/CAM

ICX - Analog ngắn cho CAD/CAM

Liên hệ
ICX - Analog

ICX - Analog

Liên hệ
Dụng cụ lấy dấu đóng

Dụng cụ lấy dấu đóng

Liên hệ
Dụng cụ lấy dấu mở

Dụng cụ lấy dấu mở

Liên hệ
Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® white

Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® white

Liên hệ
Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® touch

Máy phẫu thuật siêu âm PIEZOSURGERY® touch

Liên hệ
Insert ER1-bộc lộ đường vào ống tủy

Insert ER1-bộc lộ đường vào ống tủy

Liên hệ
Insert cắt xương quanh implant: Insert EXP3-R - EXP3-L - EXP4-R - EXP4-L

Insert cắt xương quanh implant: Insert EXP3-R - EXP3-L - EXP4-R - EXP4-L

Liên hệ
Bộ phục hình ICX

Bộ phục hình ICX

Liên hệ
Bộ Stopper ICX

Bộ Stopper ICX

Liên hệ
Bộ phẫu thuật ICX

Bộ phẫu thuật ICX

Liên hệ
Nút tạo hình

Nút tạo hình

Liên hệ
Mũi khoan

Mũi khoan

Liên hệ