Sự kiện khóa học

ENDO-RESTO WORKSHOP - TỪ NỘI NHA ĐẾN PHỤC HÌNH

ENDO-RESTO WORKSHOP - TỪ NỘI NHA ĐẾN PHỤC HÌNH

27 - 28/07/2019 tại khách sạn SÔNG HÀN - 14 Lý Tự Trọng - Tp. Đà Nẵng).
Xem thêm